ROTTERDAM SPIONAGEWANDELING

Voor de Rotterdam WO1 Spionagewandeling en andere wandellezingen die ik geef, zie mijn nieuwe website:  Voetspoor Themawandelingen.