29 april 2016

Wereld in Oorlog 48


Wereld in Oorlog nr. 48 is uit met:
  • De aanval op zeven Nederlandse neutrale koopvaardijschepen - de zaak, de medaille en the League of Neutral Countries.
  • Hermann Löns. Schrijver en oorlogsvrijwilliger uit Niedersachsen.
  • Artis in Oorlogstijd.
  • François van ’t Sant. Harer majesteits loyaalste onderdaan, in Londen.
  • De vlucht van Martin Bormann.
  • Oorlog en operette, een gesprek over een documentaire.
Voor meer zie Wereld in Oorlog.