08 juni 2015

Ernst Jurtz, een gevaarlijk heer


'Jurtz, de Duitsche spion die gepoogd heeft, een onzer Harwichbooten in de lucht te doen vliegen.'