02 maart 2015

Herinnering 1914


‘In vollen zomer brak oorlogsonwéer los,
En dank de wijze zorg van onze overheid,
Stond in een spanne tijds, tot afweer sterk bereid,
Aan grens te land en zee, het leger en zijn tros.
Ons land ontving met liefde d’ ontelbre vluchtelingen,
Die overal krachtdadige hulp ontvingen;
Zoo blijv’ dan Nederland voor oorlogsvuur gespaard,
In werk des Vredes groot, ten volle vrijheid waard.’