17 augustus 2010

Anachronismen I


Anachronisme (o.), anakronisme [anachronismos], 1 vergissing m.betr.t. de tijdrekening: een historische roman, een schilderij met anachronismen, met voorstellingen die niet in het betrokken tijdvak thuishoren; 2 (fig.) persoon of zaak die misplaatst is in de tijd waarin hij (het) gesteld is of zich voordoet, die tot een ander (vroeger) tijdperk behoort.

In deze tijd zijn het vooral films die grossieren in anachronismen. Onlangs keek ik naar de film Centurion (gaap) en nam weer waar wat misschien wel het meest voorkomende anachronisme is: de stijgbeugel. Dit anachronisme is bijna standaard voor films die gaan over de oudheid of de Romeinse tijd.

De stijgbeugel, die waarschijnlijk in de 4e eeuw in China is uitgevonden, is pas in de 7e eeuw via Hongarije in Europa geïntroduceerd. Romeinse soldaten hebben dus nooit op een paard met stijgbeugels gezeten. Zij klemden hun benen om de buik van het paard.

Een andere film met hetzelfde thema, waarin veel anachronismen voorkomen: King Arthur.