27 november 2009

Adolf Hitler over prins Hendrik


'Wijlen de prins-gemaal van koningin Wilhelmina was ook zo'n typische koninklijke halvegare. Hij had notabene het lef me kort na onze machtsovername te benaderen voor een lening van zevenenhalf miljoen gulden, in ruil voor zijn verzekering dat hij alles zou doen wat in zijn macht lag om de Duitse invloed in Nederland te vergroten.'

Adolf Hitler, 24 juli 1942, uit: Hitler's Tafelgesprekken (Amsterdam 2005).

Zie ook: Hitler over prins Bernhard.